top of page

Sept|08| Tổng Thống Trump giành được sự ủng hộ áp đảo từ công đoàn cảnh sát lớn nhất nước Mỹ.bottom of page