top of page

Sept|12|AM|TT.Trump được đề cử giải Nobel Hoà Bình 2 lần trong 1 tuần. Cánh tả muốn dẹp giải NobelComments


bottom of page