SEPT 16 - PHÁP VỪA TIÊU DIỆT THỦ LĨNH HÀNG ĐẦU CỦA ISIS TẠI TÂY PHI VỚI MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI