top of page

Sept|16|PM|900,000 sĩ quan cảnh sát, 235 cựu lãnh đạo quân sự Mỹ tuyên bố ủng hộ TT.Trumpbottom of page