top of page

Sept|30|AM|Đối đầu BẤT CÔNG trong phiên tranh luận đầu tiên. TT.Trump cân cả 2 tên DC Biden & Chrisbottom of page