top of page

1 Kommentar


Thanh Tran
Thanh Tran
08. Sept. 2021

Chào Sonia - Cô có mấy người bạn ở Cali muốn biết rõ thêm về Larry Elder. Hôm trước có nghe Sonia nói tên này cũng là một Rino. Nếu Sonia có những nguồn tin chứng minh tên này không có tinh thần Maga, xin gởi cho cô để chuyển cho họ đọc. Thật sự mình không muốn có một tên phản phúc nằm trong đảng CH nửa. Sonia cứ để các nguồn tin đó dưới phần bình luận của Sonia. Cảm ơn Sonia nhiều.

Gefällt mir
bottom of page