SHOCKED!!! BIDEN TRẢ LỜI “TÔI ĐỒNG Ý” KHI BỊ NGƯỜI DÂN CHỬI TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH “LET’S GO BRANDON”