top of page

1 Comment


Sonia ơi, video về Kamela Harris, không coi được. Nó đã bị Youtube xóa rồi. Vì đụng tới Harris, Biladen, thì Youtube sẽ xóa, để bịt miệng, cho không ai biết, để bảo vệ 2 đứa này.

Like
bottom of page