SHOCKED!!NGƯỜI DÂN Ở LOS ANGELES CALIFORNIA KÉO NHAU ĐI CƯỚP XE LỬA CHỞ HÀNG CONTAINER