top of page

1 Comment


Hello Sonia. Vụ tử vong nhiều hơn thì có biết. Năm 2021 nó thông báo là 321,000 deaths, còn 2020 là 320,000. Nhưng 2021 mới có 9 tháng thôi, vẫn còn 3 tháng cuối năm nữa. Thì số deaths sẽ càng cao hơn. Nguyên nhân thì vừa do Bila-den quản lý dở, chống dịch dở, cũng y như mấy thằng vc. Đồng thời, cũng do vaxx dởm, gây tử vong nhiều. Have a nice day Sonia. Keep going.

Like
bottom of page