SHOCKED!! TỔNG THỐNG GIAN LẬN BIDEN DƯƠNG TÍNH VỚI CÚM VŨ HÁN DÙ ĐÃ TIÊM 4 MŨI VẮC XIN.