SHOCKED!!! WHO ĐẶT TÊN CHO BIẾN CHỦNG MỚI OMICRON CỐ TÌNH KHÔNG DÙNG CHỮ CÁI HY LẠP “XI” VÌ LÀ HỌ CỦ