top of page

Sonia Ohlala : Điều bạn cần biết.

♦️Bạn có biết:


Nga đã quyên tặng cho Clinton Foundation số tiền trên $145,000,000 đô la. (145 TRIỆU)

Hillary Clinton đã bán 20% uranium của Mỹ cho Vladimir Putin.


Và Robert Muller đã bỏ ra 2 năm và tốn hàng triệu đô la tiền thuế của dân để điều tra Donald Trump thông đồng với Nga trong kỳ bầu cử 2016???Comments


bottom of page