top of page

Tối cao Pháp viện bác đơn, Chủ tịch Đảng Cộng hòa Texas kêu gọi ly khai


Allen West, chủ tịch Đảng Cộng hòa của bang Texas (ảnh: Từ video của WPTV News)


Ngay sau khi Tối cao Pháp viên bác đơn kiện của bang Texas, ông Allen West, chủ tịch Đảng Cộng hòa của bang này đã kêu gọi những bang tôn trọng pháp luật thành lập một liên minh. Động thái này được xem như lời kêu gọi ly khai khỏi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ sau những bức xúc với gian lận bầu cử.

“[Việc] Tòa án Tối cao khi bác bỏ đơn kiện của Texas với sự tham gia của 17 tiểu bang và 106 dân biểu Hoa Kỳ đã [vô hình chung] thừa nhận rằng một tiểu bang có thể thực hiện các hành động vi hiến và vi phạm luật bầu cử của chính mình. Điều đó dẫn đến tác động gây thiệt hại cho các tiểu bang khác tuân thủ luật pháp, trong khi tiểu bang có tội không phải chịu hậu quả. Quyết định tạo ra một tiền lệ rằng các tiểu bang có thể vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ và không phải chịu trách nhiệm. Quyết định này sẽ có những ảnh hưởng sâu rộng cho tương lai của nền cộng hòa lập hiến của chúng ta. Có lẽ các tiểu bang tuân thủ luật pháp nên liên kết với nhau và thành lập một Liên minh các tiểu bang tuân thủ hiến pháp”, ông Allen West nêu quan điểm.

Theo Epoch Times, Texas là một tiểu bang khá đặc biệt của Hoa Kỳ, ban đầu tiểu bang này là một phần của Mexico. Sau đó trở thành một quốc gia độc lập. Vào năm 1845, Cộng hòa Texas chọn gia nhập nước Mỹ và trở thành tiểu bang thứ 28 của Hoa Kỳ. Texas có dân số lớn thứ hai trong số các tiểu bang của Hoa Kỳ và nếu xét riêng thì nền kinh tế của tiểu bang này có quy mô lớn thứ 10 thế giới. Texas gần như có lực lượng quân đội độc lập, họ được cấp ngân sách 101,1 triệu đô la vào năm 2017.
Đại Nghĩa

Source: DKNRecent Posts

See All

Comments


bottom of page