top of page

🟡🟡🟡Tổng hợp nguồn tin tức kiểm chứng sáng ngày Thứ Bẩy 19/6.

🛑 52 người bỏ phiếu từ một ngôi nhà hai phòng ngủ, người bỏ phiếu hai lần, hoặc những người đã chết bỏ phiếu. Maricopa Audit Liaison Says They Need to Investigate Anomalies — Like 52 Ballots Submitted From a Two-Bedroom Home🛑 Hơn 7.000 bản tuyên thệ có chữ ký cáo buộc gian lận cử tri lên giới chức tiểu bang tại Michigan. Over 7,000 affidavits delivered to Michigan lawmakers claim election fraud🛑Một cuộc kiểm toán khác sắp được mở ra tại Pennsylvania, trát toà đang được chuẩn bị. Boris Epshteyn: Subpoenas Are Being Prepared in Pennsylvania for Another Audit🛑 Giám mục Công giáo tại Hoa Kỳ đã bỏ phiếu khiển trách Joe Biden, Nancy Pelosi, và những người khác vì đã ủng hộ việc phá thai. Catholic bishops back document that could lead to limits of Communion for Biden🛑 Bác sĩ của TT.Trump ở Toà Bạch Ốc cùng 13 nghị sĩ Cộng Hòa kiến nghị ông Biden kiểm tra nhận thức. Trump White House doctor, 13 other House Republicans urge Biden to take cognitive test.🛑 Biden đang âm thầm chuyển những người nhập cư bất hợp pháp đến các thành phố trên khắp đất nước. Biden dumping illegal migrants around the nation without notice


Comments


bottom of page