top of page

🟡🟡🟡Tổng hợp nguồn tin tức kiểm chứng SÁNG THỨ SÁU 16/07

♦️ Capitol Police Arrest Democrat Congresswoman For Storming Hart Senate Building Chanting “End the Filibuster!”Cảnh sát Capitol Bắt giữ Nữ Dân biểu Dân chủ tấn công Tòa nhà Thượng viện la hét “Hãy kết thúc cuộc nghệ thuật câu giờ !”♦️ 74,243 phiếu bầu gởi bằng thư nhưng không có dấu xếp và số seri.“There’s More to Come” – Jovan Pulitzer on the Arizona Maricopa County Election Audit.“Còn nhiều điều đang đến” - Jovan Pulitzer trong Kiểm toán bầu cử hạt Maricopa AZ.♦️ Reports regarding President Joseph R. Biden, Jr.’s family members attempting to profit from their proximity to the White House.Các báo cáo liên quan đến Joseph R. Biden, các thành viên gia đình của Biden đang cố gắng thu lợi từ việc họ ở gần Toà Bạch Ốc♦️ Reports regarding President Joseph R. Biden, Jr.’s family members attempting to profit from their proximity to the White House.Các báo cáo liên quan đến Tổng thống Joseph R. Biden, các thành viên gia đình của Jr. đang cố gắng thu lợi từ việc họ ở gần Nhà Trắng đã gây xáo trộn và tái diễn♦️ Mike Pence Says China Seizing on Biden Admin 'Weakness' to Become 'Evil Empire'Mike Pence nói Trung Cộng nắm bắt 'điểm yếu' của chính quyền Biden để trở thành 'Đế chế tà ác'♦️ Los Angeles to require mask-wearing indoors again as Covid cases climb. Los Angeles yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà một lần nữa khi các trường hợp cúm Vũ Hán leo thang♦️ CUBABRIEF: UPDATE ON THE PROTESTS IN CUBA WITH OVER 5,000 DETAINED OR MISSING AND FOOTAGE OF CASTRO'S AGENTS SHOOTING AT CUBANS. CẬP NHẬT CÁC CHUYÊN VIÊN TẠI CUBA VỚI HƠN 5.000 NGƯỜI ĐÃ BỊ BỎ TÙ HOẶC MẤT TÍCH VÀ HÌNH ẢNH CÁC TAY SAI CỦA CASTRO BẮN VÀO NGƯỜI DÂN CUBA.♦️ U.S. military once trained Colombians implicated in Haiti assassination plot, Pentagon says.Ngũ Giác Đài cho biết quân đội Hoa Kỳ từng huấn luyện những người Colombia dính líu đến âm mưu ám sát tổng thống Haiti♦️ Official: Afghan delegation, Taliban to talk peace in Qatar. Quan chức cho biết : Phái đoàn Afghanistan, Taliban đàm phán hòa bình ở Qatar.♦️South Africa: Preparations underway to deploy 25,000 soldiers - Defence Minister. Các chuẩn bị đang được tiến hành để triển khai 25.000 binh sĩ đến vùng bạo loạn Nam Phi- Bộ trưởng Quốc phòng cho biết
Comentarios


bottom of page