top of page

🟡🟡🟡Tổng hợp nguồn tin tức kiểm chứng SÁNG Thứ TƯ 30/6.

♦️Hạ Viện thông qua dự luật di dời các bức tượng liên minh miền Nam khỏi điện Capitol. House votes to remove Confederate busts and statues from the Capitol♦️ Billionaire BET Founder Wants $14 Trillion in Black Reparations, NOW!Tỷ phú da đen đòi bồi thường cho người Mỹ da đen 14 NGÀN TỶ ĐÔ NGAY BÂY GIỜ!♦️ BREAKING: NYC Board of Elections Admits Leaving 135,000 “Test Ballots” in System Prior to Election. Hội đồng bầu cử NYC thừa nhận để lại 135.000 “Phiếu thử” trong hệ thống trước khi bầu cử.♦️ REPORT: More Than 500K Illegal Immigrants Crossed The Border Since Kamala Harris Was Put In Charge Of It. BÁO CÁO: Hơn 500 NGÀN người nhập cư bất hợp pháp đã vượt qua biên giới kể từ khi Kamala Harris được giao phụ trách.♦️ Newsom Changes Timing of His Own Recall Election in Attempt to Suppress Votes Against Him. Newsom thay đổi thời gian bầu cử bãi nhiệm của chính mình để cố gắng loại bỏ phiếu bầu chống lại ông ấy.


bottom of page