top of page

🟡🟡🟡Tổng hợp nguồn tin tức kiểm chứng TỐI Thứ Sáu 02/07.

♦️ Big Tech’s attempt to shut down RSBN. Tài khoảng RSBN đang bị Big Tech Youtube cấm không được livestream.♦️ A Massive Crowd Is Already Growing For President Trump’s Sarasota Rally Scheduled for Tomorrow Night!! Người ủng hộ TT.Trump đã có mặt tại Sấota chờ đợi trước buổi rally của Tổng thống Trump được lên lịch vào đêm mai !!♦️Thông điệp TT.Trump gởi ra hôm nay.♦️Ủng hộ hãng bia 🍺 Natural Light trong dịp Lễ độc lập Hoa Kỳ 🇺🇸♦️ Biden Snaps at Reporter: ‘I’m Not Going to Answer Negative Questions… It’s Fourth of July’ . Biden khó chịu khi trả lời nhà báo liên quan đến Afghanistan.♦️ White House Boasts Cookouts Are 16 Cents Cheaper This Year and the Internet Isn't Impressed. Toà Bạch Ốc tự hào về các món ăn lễ năm nay rẻ hơn năm ngoái 16 xu và Internet không mấy gì “ấn tượng”♦️ U.N. to Myanmar military: Now release Aung San Suu Kyi. Liên hiệp quốc kêu gọi quân đội Myanmar thả bà Aung San Suu Kyi♦️Kim Jong Un sent a message of greeting to Xi on the occasion of the Chinese anniversary. Kim Jong Un đã gửi thông điệp chúc mừng tới ông Tập nhân ngày kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ.


Comments


bottom of page