top of page

🟡🟡🟡Tổng hợp tin tức cập nhật SÁNG/AM CHÚA NHẬT 28/11

♦️Bill Gates Foundation Sent Over $54 Million To China Since COVID, Including To Wuhan Collaborators.

Quỹ Bill Gates đã gửi hơn 54 triệu đô cho Trung Côngy kể từ khi có cúm Tàu, bao gồm cả các cộng tác viên ở Vũ Hán.


https://thenationalpulse.com/exclusive/exc-gates-foundation-sent-over-54-million-to-china-since-covid-including-to-wuhan-collaborators/


♦️AZ State Senator Wendy Rogers: 186 Legislators From 39 States Call For 50 State Audit – Arizona Looks To DECERTIFY

Thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona Wendy Rogers: 186 Nhà lập pháp từ 39 Tiểu Bang Kêu gọi mở ra Kiểm toán ở 50 tiểu bang - Arizona đang xem xét để huỷ bỏ CHỨNG NHẬN♦️Sign Arizona State Senator Wendy Rogers’ petition to decertify the fraudulent 2020 election, send names of strong state legislators to team@Wendyrogers.org

Ký tên vào bản kiến nghị của Thượng nghị sĩ Wendy Rogers để xác nhận cuộc bầu cử gian lận vào năm 2020, gửi tên của các nhà lập pháp mạnh mẽ của tiểu bang quý vị đến email team@Wendyrogers.org


https://action.wendyrogers.org/decertify/


♦️Former Physician to the President: Here Comes the MEV – Midterm Election Variant – Democrats Need Excuse for Mail-in Voting, Will Do Anything to Cheat

Cựu Bác sĩ cho Tổng thống: Đến rồi đây Biến chủng Bầu cử Giữa kỳ - Đảng Dân chủ cần có lý do cho việc Bỏ phiếu qua Thư, họ Sẽ Làm bất cứ Điều gì để Gian lận♦️UK, Germany, Italy confirm cases of Omicron coronavirus variant

Vương quốc Anh, Đức, Ý xác nhận các trường hợp biến chủng Omicron coronavirus♦️Canada - Omicron COVID-19 variant leads to travel restrictions, containment efforts

Canada - Biến chủng Omicron cúm Tàu dẫn đến hạn chế đi lại trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh♦️Brazil to shut its borders to six African countries

Brazil đóng cửa biên giới với sáu quốc gia châu Phi♦️2,075,580 Pfizer vaccine doses were successfully delivered to HCMC. This latest shipment raises the total vaccine donation from the United Stated to over 20.5 million doses.

2.075.580 liều vắc xin Pfizer đã được chuyển giao thành công cho Saigon. Chuyến hàng mới nhất này đã nâng tổng số vắc xin hiến tặng từ Hoa Kỳ lên hơn 20,5 triệu liều.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=207377791578207&set=a.191690129813640&type=3


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page