top of page

🟡🟡🟡Tổng hợp tin tức cập nhật SÁNG/AM THỨ HAI 08/11


♦️President Trump vows to be 'very involved' in 2022 Midterms, says he 'will stay busy for good people'

TT.Trump thề sẽ 'rất tham gia' vào Giữa nhiệm kỳ bầu cử 2022, nói rằng ngài ấy 'sẽ bận rộn cho những người tốt'♦️2020 Swing State Lawsuit: Nearly 26,000 Dead People Allegedly Found on Voter Rolls, Almost 4,000 Dead for 20 Years

Vụ kiện bang chiến địa năm 2020: Gần 26.000 người chết được tìm thấy trên cuộn phiếu bầu cử tri, gần 4.000 người đã chết cách đây 20 năm♦️Michigan Secretary of State Sued for Failing to Remove Dead From Voter Rolls

Ngoại trưởng Michigan bị kiện vì không loại bỏ được người chết khỏi cuộn phiếu cử tri♦️Gloomy landscape for Democrats in midterms as Biden's approval drops to 38% in USA TODAY/Suffolk poll

Bối cảnh ảm đạm đối với đảng Dân chủ vào giữa nhiệm kỳ khi sự chấp thuận của Biden giảm xuống 38% trong cuộc thăm dò của USA Today / Suffolk♦️Democratic governor turns on Biden vaccine mandate, not 'correct' or 'effective' solution

Thống đốc đảng CSDC chống lại quyền ủy nhiệm vắc xin của Biden, không phải giải pháp 'chính xác' hay 'hiệu quả'♦️Newsmax Opposes Vaccine Mandate, Here's Why

Newsmax phản đối ủy quyền tiêm vắc xin, đây là lý do tại sao♦️Taliban appoint members as 44 governors, police chiefs around Afghanistan

Taliban bổ nhiệm các thành viên vào 44 chức vụ thống đốc, cảnh sát trưởng trên khắp Afghanistan♦️Lithuania Begins Wall Construction Along Belarus Border

Lithuania bắt đầu xây tường dọc biên giới Belarus♦️Policeman survives knife attack in French Riviera city of Cannes

Cảnh sát sống sót sau vụ tấn công bằng dao ở thành phố Cannes của Pháp


https://www.reuters.com/world/europe/police-official-injured-after-attack-cannes-french-interior-minister-2021-11-08/

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page