top of page

🟡🟡🟡Tổng hợp tin tức cập nhật SÁNG/AM THỨ SÁU 20/08


♦️Taliban Fighters in Suicide Vests March in Zabul Carrying US-Made Weapons

Các chiến binh Taliban trong bộ đồ tựsát diễn hành ở Zabul, mang theo vũ khí do Mỹ sản xuất♦️President Trump's Saturday Rally to Be Biggest of 2021

Cuộc vận động rally thứ bảy của TT.Trump sẽ laf cuộc vận động lớn nhất năm 2021♦️TT.Trump lên án kế hoạch di tản của Biden bỏ lại người Mỹ cho họ chết sẽ kết thúc bằng sự ô nhục♦️Election Regrets: Most Wouldn’t Vote to Reelect Biden

Hối tiếc bầu cử: Hầu hết cử tri sẽ không bỏ phiếu để chọn lại Biden♦️Joe Biden will return to Delaware on Friday to resume his vacation, but first, he will deliver a speech about the disaster unfolding in Afghanistan.

Joe Biden sẽ trở lại Delaware vào thứ Sáu để tiếp tục kỳ nghỉ hè của mình, nhưng trước tiên, ông sẽ có bài phát biểu về thảm họa đang diễn ra ở Afghanistan.


https://www.instagram.com/p/CSyHLjAsV_4/?utm_source=ig_web_copy_link


♦️Ten Republican governors thus far have asked Joe Biden’s administration to resettle Afghans in their states

Mười thống đốc đảng Cộng hòa đã yêu cầu chính quyền của Joe Biden tái định cư người Afghanistan ở các tiểu bang của họ♦️U.S. diplomats sent cable in mid-July warning of potential swift Taliban takeover -WSJ report

Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi điện tín vào giữa tháng 7 cảnh báo về khả năng Taliban tiếp quản nhanh chóng -WSJ báo cáo♦️Around 11,000 Americans Remain in Taliban-Held Afghanistan: White House

Khoảng 11.000 người Mỹ còn kẹt lại Afghanistan do Taliban cai trị: Toà Bạch Ốc cho biết♦️‘Unconscionable’ Taliban Has Seized UH-60 Black Hawks, Other High-Tech American Equipment, Republicans Say In Letter To White House

Taliban ‘vô lương tâm’ đã tịch thu trực thăng UH-60 Black Hawks, các thiết bị công nghệ cao khác của Mỹ, Đảng Cộng hòa gửi thư tới Toà Bạch Ốc♦️State Department staff were seeking large payments — up to $2,000 — from American passengers and even more from non-U.S. citizens.

Nhân viên Bộ Ngoại giao đang tìm kiếm các khoản thanh toán lớn - lên đến 2.000 đô - từ hành khách Mỹ và thậm chí nhiều hơn từ những người không phải là công dân Hoa Kỳ.


https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2021/08/19/exclusive-bidens-iran-envoy-calls-nuclear-deals-fate-one-big-question-mark-494049


♦️Biden, first lady to get COVID-19 booster vaccine -ABC News interview

Biden và bà Jill vợ ông ta sẽ tiêm vắc xin tăng cường Cúm

tàu - Phỏng vấn của ABC News cho biết♦️CDC director says we might not need annual Covid boosters after third shot

Giám đốc CDC nói rằng chúng ta có thể không cần liều vắcxin cúm Tàu hàng năm sau lần tiêm thứ ba


https://www.cnbc.com/2021/08/19/cdc-director-says-we-might-not-need-annual-covid-boosters-after-third-shot.html

Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

コメント


bottom of page