top of page

🟡🟡🟡Tổng hợp tin tức cập nhật SÁNG/AM THỨ TƯ 25/08

♦️Only 4,407 Americans Rescued from Kabul Out of 58,700 Evacuated Civilians! — That means 10,000 to 20,000 Americans Are Still RemainingChỉ có 4.407 người Mỹ được giải cứu khỏi Kabul trong số 58.700 dân thường được di tản ! - Điều đó có nghĩa là 10.000 đến 20.000 người Mỹ vẫn còn bị kẹt lại Afghanistan♦️Thông điệp Tổng Thống Trump lên án sự suy giảm của nước Mỹ♦️Supreme Court reinstates Trump's 'Remain in Mexico' policyTòa án tối cao khôi phục chính sách 'Ở lại Mexico' của TT.Trump♦️House Republicans want answers on whether exiled Afghan president embezzled $169M in cashĐảng Cộng hòa tại Hạ viện muốn có câu trả lời về việc liệu tổng thống Afghanistan lưu vong có lấy đi 169 triệu USD tiền mặt hay không♦️Pfizer CEO says COVID-19 vaccine-resistant variant likely to emergeGiám đốc điều hành Pfizer cho biết biến thể kháng vắc xin cúm Tàu có khả năng xuất hiện♦️Alleged Leaked Contract Between Pfizer and Albania Shows Pfizer is Charging the US One-and-a-Half Times More for Their COVID Vaccine than Other CountriesHợp đồng bị cáo buộc giữa Pfizer và Albania cho thấy Pfizer đang tính phí vắc xin cúm Tàu của Mỹ cao hơn gấp rưỡi lần so với các quốc gia khác♦️Harris Says The U.S. Will Provide Vietnam 1 Million More Vaccine DosesHarris cho biết Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc xin♦️Kamala Harris offers Vietnam support to counter Beijing in the South China SeaKamala Harris đề nghị giúp hỗ trợ Việt Nam chống lại Bắc Kinh ở Biển Đông♦️The Chinese military has delivered 200,000 doses of Covid-19 vaccines to VietnamQuân đội Trung Cộng đã chuyển giao 200.000 liều vắc xin cúm Tàu cho Việt Nam
Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

Comments


bottom of page