top of page

🟡🟡🟡Tổng hợp tin tức cập nhật TỐI THỨ NĂM 29/07


♦️TT.Trump lên án Lãnh đạo thiểu số thượng viện Đảng Cộng Hoà Mitch Mcconnell♦️Arizona auditors complete third ballot recount and ship materials back to Maricopa County

Kiểm toán viên Arizona hoàn thành việc kiểm phiếu lại lần thứ ba và chuyển tài liệu trở lại Hạt Maricopa♦️Phát ngôn viên đại diện TT.Trump, LIZ HARINGTON chia sẻ bằng chứng gian lận tìm thấy trên trang Twitter cá nhân♦️Biden urges states and local governments to use 'American Rescue Plan' funds to offer residents $100 to get vaccine.

Biden kêu gọi các tiểu bang và chính quyền địa phương sử dụng quỹ 'Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ' để cung cấp cho người dân 100 đô la để tiêm vắc-xin.♦️OpenVAERS Website Is “Currently Offline” After Number of COVID Vaccine Deaths Reaches 11,405 as Listed on the Website

Trang web OpenVAERS "Hiện đang tạm đóng" Sau khi Số ca tử vong do vắc-xin cúm Vũ Hán gây ra đạt mức 11.405 ca như được liệt kê trên trang web
♦️ Delta, United Airlines Are Providing African Migrants Free Flights To The U.S.

Các hãng hàng không Delta, United đang cung cấp chuyến bay miễn phí cho người di cư từ Châu Phi đến Hoa Kỳ♦️Jill Biden will Undergo Procedure at Walter Reed to Remove “Object Lodged in Her Foot” – Joe Biden will Join Her

Jill Biden sẽ tiến hành thủ tục phẫu thuật tại Walter Reed để loại bỏ "Vật thể nằm trong chân bà ấy" - Joe Biden sẽ ở bên cạnh bà Jill.


https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/jill-biden-will-undergo-procedure-walter-reed-remove-object-lodged-foot-joe-biden-will-join/


♦️China hits back after EU official joins call for cooperation on pandemic origins probe

Trung Cộng đáp trả sau khi quan chức EU tham gia kêu gọi hợp tác về điều tra nguồn gốc đại dịch
Recent Posts

See All

コメント


bottom of page