🟡🟡🟡Tổng hợp tin tức cập nhật THỨ BA 28/09 TỐI/PM

♦️Milley Admits He Told Chinese General the United States Was Not Going to Attack China

Milley thừa nhận ông đã nói chuyện với tướng Trung Cộng rằng Hoa Kỳ sẽ không tấn công Trung Cộng

https://www.theepochtimes.com/milley-admits-he-told-chinese-general-the-united-states-was-not-going-to-attack-china_4020630.html

♦️Thông điệp của TT.Trump lên án Biden và Milley đã dùng nước cờ rút quân khỏi Afghanistan ngu xuẩn nhất lịch sử

https://gab.com/realdonaldtrump/posts/107010738357547922

♦️U.S. Marine Who Blasted Hasty Afghan Withdrawal in Military Lockup

Lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã lên án việc rút quân nhanh chóng khỏi Afghanistan đã bị giam giữ

https://www.breitbart.com/politics/2021/09/28/u-s-marine-who-blasted-hasty-afghan-withdrawal-in-military-lockup/?utm_campaign=later-linkinbio-wearebreitbart&utm_content=later-20957729&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio

♦️VIDEO SEN. COTTON: "If all of this is true, General Milley, why haven't you resigned?"

Thượng Nghị Sĩ . COTTON: "Nếu tất cả những điều này là sự thật, Tướng Milley, tại sao ông vẫn chưa từ chức?"

https://www.instagram.com/p/CUYhPKuAxzD/

♦️VIDEO SEN. HAWLEY: "General, I think you should resign. Secretary Austin, I think you should resign. I think this mission was a catastrophe. I think there's no other way to say it. There has to be accountability."

THƯỢNG NGHỊ SĨ . HAWLEY: "Thưa tướng quân, tôi nghĩ ông nên từ chức. Bộ trưởng Austin, tôi nghĩ ông nên từ chức. Tôi nghĩ nhiệm vụ này là một thảm họa. Tôi nghĩ không có cách nào khác để nói điều đó. Phải có trách nhiệm."

https://www.instagram.com/p/CUYWQh3gX3n/

♦️Gov. DeSantis to investigate Facebook for alleged violations of election laws

Thống đốc DeSantis điều tra Facebook vì bị cáo buộc vi phạm luật bầu cử

https://www.foxbusiness.com/politics/gov-desantis-facebook-alleged-election-law

♦️Florida sues Biden administration over catch-and-release policy, alleging violation of federal law

Florida kiện chính quyền Biden về chính sách bắt và thả, cáo buộc vi phạm luật liên bang

https://www.foxnews.com/politics/florida-sues-biden-administration-over-catch-and-release-policy?utm_campaign=later-linkinbio-foxnews&utm_content=later-20968215&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio

♦️Biden losing America's trust, polls show

Biden đánh mất lòng tin của Mỹ, các cuộc thăm dò cho thấy

https://www.foxnews.com/politics/biden-polls-america-losing-trust

♦️Rasmussen Reports - Biden Approval Index History

Báo cáo Rasmussen - Dữ liệu thăm dò ý kiến người Mỹ tán thành việc làm của Biden

https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/biden_administration/biden_approval_index_history

♦️GOP blocks Dems bill

Đảng Cộng Hoà ngăn chặn dự luật của đảng CSDC

https://apnews.com/article/joe-biden-congress-government-funding-e7bfe8a6ffdb40a8d33e17ef11ded7a7

♦️Italy gives further 1,225,440 vaccine doses for Vietnam

Ý cung cấp thêm 1.225.440 liều vắc xin cho Việt Nam

https://twitter.com/EUDelegationVN/status/1442758561944064013


Recent Posts

See All