top of page

🟡🟡🟡Tổng hợp tin tức cập nhật THỨ HAI 06/09

♦️Melania Trump not interested in returning to White House, sources say

Melania Trump không quan tâm đến việc trở lại Toà Bạch Ốc, các nguồn tin cho biết

https://www.cnn.com/videos/politics/2021/09/05/bennett-melania-trump-not-interested-in-campaigning-ip-vpx.cnn

♦️Congressman: At Least 500 Americans Stranded in Afghanistan, Contradicting White House Estimates

Dân biểu cho biết : Ít nhất 500 người Mỹ còn mắc kẹt ở Afghanistan, mâu thuẫn với ước tính của Toà Bạch Ốc

https://www.theepochtimes.com/congressman-at-least-500-americans-stranded-in-afghanistan-contradicting-white-house-estimates_3984209.html?utm_source=partner&utm_campaign=gp

♦️Texas Clinic Performs ’67 abortions in 17 hours’ Ahead Of Texas Heartbeat Law: Report

Phòng khám Texas thực hiện 67 ca phá thai trong 17 giờ trước khi Luật Nhịp tim Tẽas được áp dụng : Báo cáo cho biết

https://www.dailywire.com/news/texas-clinic-performs-67-abortions-in-17-hours-after-supreme-court-ruling-report

♦️Over 33,500 New Yorkers have exchanged their drivers licenses for Florida ones since 2020

Hơn 33.500 người New York đã đổi bằng lái xe của họ lấy bằng lái ở Florida kể từ năm 2020

https://www.local10.com/news/local/2021/05/25/over-33000-new-yorkers-have-exchanged-their-drivers-licenses-for-florida-ones-since-2020/

♦️Afghanistan: Taliban accused of killing pregnant police officer

Afghanistan: Taliban bị buộc tội giết cảnh sát đang mang thai

https://www.bbc.com/news/world-asia-58455826

♦️Taliban claim control of Panjshir, opposition says resistance will continue

Taliban tuyên bố kiểm soát Panjshir, phe đối lập nói rằng sự kháng cự sẽ tiếp tục

https://www.reuters.com/world/india/taliban-claim-control-panjshir-evacuation-flights-await-clearance-2021-09-06/

https://twitter.com/nrfafg/status/1434744032907780102

♦️Salman Zarka calls to begin readying for eventual 4th vaccine dose in Israel

Salman Zarka kêu gọi bắt đầu sẵn sàng cho liều vắc xin thứ 4 cuối cùng ở Israel

https://www.timesofisrael.com/virus-czar-calls-to-begin-readying-for-eventual-4th-vaccine-dose/

♦️Israel to reopen borders to some vaccinated tourist groups in two weeks

Israel mở lại biên giới cho một số nhóm khách du lịch đã tiêm phòng cúm Vũ Hán trong hai tuần

https://www.timesofisrael.com/israel-to-reopen-borders-to-some-vaccinated-tourist-groups-in-two-weeks/

♦️China Sends Bombers, Fighter Jets Into Taiwan’s Air Defense Zone

Trung Cộng điều máy bay ném bom, máy bay chiến đấu vào vùng phòng không của Đài Loan

https://www.theepochtimes.com/china-sends-bombers-fighter-jets-into-taiwans-air-defense-zone_3983119.html

♦️Outgoing Japanese PM backs vaccine minister Taro Kono as successor – report

Thủ tướng Nhật Bản sắp mãn nhiệm ủng hộ Bộ trưởng vắc xin Taro Kono làm người kế nhiệm - báo cáo cho biết

https://www.theguardian.com/world/2021/sep/04/outgoing-japanese-pm-backs-vaccine-minister-tara-kono-as-successor-report

Recent Posts

See All

♦️Trump Looks HOT at Waco Rally – 25,000 Turn Out to See American Hero TT.Trump trông HẤP DẪN tại Waco Rally – 25.000 người đã đến để xem người hùng nước Mỹ https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/tr

bottom of page