🟡🟡🟡Tổng hợp tin tức cập nhật THỨ TƯ 17/11

♦️Pfizer, BioNTech and Moderna are making combined profits of US$65,000 every minute from their Covid-19 vaccines

Pfizer, BioNTech và Moderna đang kiếm được tổng lợi nhuận 65.000 đô Mỹ mỗi phút từ vắc xin cúm Tàu của họ

https://www.todayonline.com/world/pfizer-biontech-moderna-making-s1350-profit-every-second-analysis

♦️“We’re Not Going to Have a Country in 3 Years. This Guy Did This in 9 Months. He Destroyed Our Country” – President Trump on Joe Biden with Mike Lindell on RSBN

“Chúng ta sẽ không có một quốc gia nào sau 3 năm nữa. Ông ta đã làm điều này trong 9 tháng. Ông ta đã phá hủy đất nước của chúng ta ”- Tổng thống Trump nói về Joe Biden với Mike Lindell trên RSBN

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/not-going-country-3-years-guy-9-months-destroyed-country-president-trump-biden-rsbn-mike-lindell/

♦️Federal judge questions Democrats' effort to obtain Trump tax returns

Thẩm phán liên bang đặt câu hỏi về nỗ lực của đảng CSDC để có được bản khai thuế của TT.Trump

https://thehill.com/regulation/court-battles/581852-federal-judge-questions-democrats-effort-to-obtain-trump-tax-returns

♦️The Chinese Communist Party’s Subnational Interests in the United States

Các lợi ích địa phương của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hoa Kỳ

https://www.fdd.org/analysis/2021/11/15/all-over-the-map/#easy-footnote-2-123947

♦️More than 10,000 Australians have filed coronavirus vaccine injury claims

Hơn 10.000 người Úc đã nộp đơn yêu cầu về thương tích do vắc xin cúm Tàu gây ra

https://www.smh.com.au/politics/federal/more-than-10-000-australians-have-filed-coronavirus-vaccine-injury-claims-20211115-p598yy.html

♦️Another 1 million Moderna COVID-19 vaccines donated by the United States have just arrived in Hanoi

1 triệu vắc xin Moderna cúm Tàu khác do Hoa Kỳ tài trợ vừa về đến Hà Nội

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fusembassyhanoi%2Fposts%2F5075820682446753&show_text=true&width

Recent Posts

See All