top of page

🟡🟡🟡Tổng hợp tin tức cập nhật THỨ TƯ 22/09 - SÁNG/AM


♦️NEARLY 400,000 VOTER IDENTITIES PROCESSED IN ARIZONA HAVE NO MATCH WITH SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION

GẦN 400.000 CỬ TRI DANH TÍNH ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI ARIZONA KHÔNG KHỚP VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH AN SINH XÃ HỘI♦️TEXAS - DHS investigating after images show agents on horseback chasing migrants

Texas - DHS điều tra sau khi hình ảnh cho thấy các đặc vụ trên lưng ngựa đuổi theo người di cư♦️Biden to raise refugee admissions cap to 125000 in fiscal 2022

Biden tăng giới hạn tiếp nhận người tị nạn lên 125000 vào năm tài chính 2022♦️Democrats strip $1B for Israel's Iron Dome from government funding bill

Đảng Dân chủ tước 1 tỷ đô tiền tài trợ cho Mái Vòm Sắt của Israel từ dự luật tài trợ của chính phủ♦️Taliban names spokesman as Afghanistan's ambassador to UN

Taliban chỉ định phát ngôn viên của họ trở thành đại sứ của Afghanistan tại LHQ♦️New COVID Variant With Unique Mutations Detected in Kentucky Nursing Home

Biến thể cúm Tàu mới với các đột biến duy nhất được phát hiện tại Viện dưỡng lão Kentucky♦️Number of children in A&E with serious mental health issues jumps 50 per cent since start of pandemic

Số trẻ em trong A&E có các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng tăng 50% kể từ khi đại dịch bắt đầu♦️S.Korea to donate 1 mln COVID-19 vaccine doses to Vietnam in October

Hàn Quốc tặng 1 triệu liều vắc xin cúm Tàu cho Việt Nam vào tháng 10♦️Magnitude 6.0 earthquake strikes near Melbourne, tremors rattle southeast Australia

Trận động đất mạnh 6,0 độ richter xảy ra gần Melbourne, rung chuyển ở đông nam Australia


https://www.reuters.com/world/asia-pacific/earthquake-magnitude-56-strikes-near-melbourne-australia-gfz-2021-09-21/

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page