top of page

1 ความคิดเห็น


Hello Sonia. Taliban với ISIS, AL-queda, chỉ là một phe mà thôi. Toàn hồi giáo Sunni hết, thì làm sao có chuyện Taliban đánh ISIS dùm cho Mỹ Biladen. Mà Taliban sẽ bắt tay với ISIS để đánh lại Mỹ. Biladen quá sai lầm khi rút khỏi Afghanistan, trao vũ khí và quyền hành cho Taliban. Rồi sau này người Mỹ và tư bản sẽ phải gánh hậu quả. Làm sao theo dõi, ngăn chặn hết khủn.g b.ố được.

Show less


ถูกใจ
bottom of page