THƯ KÝ BÁO CHÍ TOÀ BẠCH ỐC VÔ TÌNH PHÁT BIỂU “TÔI RẤT YÊU THÍCH LÀM VIỆC CHO TỔNG THỐNG OBAMA”