top of page

THẨM PHÁN ĐỀ CỬ RA LỆNH FDA PHẢI CÔNG BỐ DỮ LIỆU VACCINE PFIZER TRONG 8 THÁNG
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page