THẨM PHÁN CỦA OBAMA THA BỔNG CHO LUẬT SƯ CỦA HILLARY TRONG VỤ KHAI MAN VỚI FBI