top of page

1 Comment


Kiều mai
Kiều mai
Jul 24, 2021

Theo lời cựu Bác sĩ Tòa Bạch Ốc đã cập nhật sức khỏe của Bầy đần càng ngày càng khốn khổ suy nhược vì ông Lâm vào tình trạng bệnh tâm thần mỗi ngày một tăng cao thậm chí những lúc buổi họp hội nghị và đang đọc diễn văn người ông đờ đẫn cả ra mặt mũi thờ thẫn như trời trồng miệng thì câm như hến với những tình trạng này liệu ông có chịu bỏ cuộc và luôn cả cái ghế của nhà trắng mà ông đang ngồi trệm trễ để để hưởng thụ thêm vài năm cùng với con trai nghiện ngậm của ông trong tòa nhà cao nệm ấm này không trong khi bên cạnh…

Like
bottom of page