THURSDAY JULY 29 - DELTA VÀ UNITED AIRLINES ĐANG CUNG CẤP NHỮNG CHUYẾN BAY MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI DI CƯ