top of page

Thursday July 29-Sáng/AM- Chủ tịch hội đồng hạt MARICOPA, ARIZONA có quan hệ chặt chẽ với Trung Cộng
Recent Posts

See All

♦️Trump Looks HOT at Waco Rally – 25,000 Turn Out to See American Hero TT.Trump trông HẤP DẪN tại Waco Rally – 25.000 người đã đến để xem người hùng nước Mỹ https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/tr

bottom of page