top of page

1 Comment


Anh nghi là như vậy. Biladen có coi phong thủy của tòa bạch ốc. Rồi nghe thầy phán là cửa chính bị xung khắc, nên bây giờ phải đi bằng cửa phụ, rồi thông qua một chỗ khác. Nó làm như vậy để giải bớt xung khắc, thì đỡ nguy hiểm cho sự nghiệp chánh trị đang xuống của Biladen. Đúng là trước Tòa Bạch ốc có con đường lớn đâm vô. Nên Biladen cũng sợ, rồi phải tránh né. Nhưng ông này quá dở, quá hèn yếu, nên có tránh né, cũng không thoát khỏi số mạng suy sụp được.

Like
bottom of page