Trăng Tàn Trên Hè Phố | Phạm Thế Mỹ - Sonia Ohlala COVER