top of page

Trump chấm dứt nạn nhập cư phụ thuộc vào phúc lợi xã hội, tiết kiệm hàng tỷ đồng cho người dân.

Tổng thống Trump chuẩn bị tiết kiệm cho người nộp thuế hàng tỷ đô la Mỹ khi chính quyền của ông công bố một quy tắc mới vào thứ Hai về cơ bản sẽ cấm người nhập cư hợp pháp phụ thuộc vào phúc lợi muốn được tái định cư vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Một quy định mới được ban hành bởi chính quyền Trump sẽ đảm bảo rằng những người nhập cư hợp pháp sẽ ít có khả năng bảo đảm thường trú tại Mỹ nếu họ đã sử dụng bất kỳ hình thức phúc lợi xã hội nào trong quá khứ, bao gồm sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tem phiếu thực phẩm và nhà ở housing công cộng.


Quy định này sẽ mang lại lợi ích cho người nộp thuế ở Mỹ dưới hình thức cắt giảm thuế 57,4 tỷ đô la hàng năm - số tiền mà người nộp thuế phải trả hàng năm để chi trả cho phúc lợi, tội phạm và chi phí học tập của việc nhập khẩu hàng loạt phải cộng thêm 1,5 triệu đô la.


 Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia đã công bố một báo cáo hai năm trước, lưu ý rằng người nộp thuế ở tiểu bang và địa phương Mỹ được lập hóa đơn khoảng 1.600 đô la mỗi năm cho người nhập cư để trả cho phúc lợi của họ, nơi các hộ gia đình nhập cư tiêu thụ phúc lợi tiền mặt nhiều hơn 33% so với các hộ gia đình Mỹ.Một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư (CIS) lưu ý rằng khoảng 63% hộ gia đình không phải là công dân ở Hoa Kỳ sử dụng ít nhất một hình thức phúc lợi do người đóng thuế tài trợ, trong khi chỉ có khoảng 35% hộ gia đình sinh ra ở Mỹ được hưởng phúc lợi.  Điều này có nghĩa là các hộ gia đình không phải là công dân sử dụng phúc lợi gần gấp đôi so với các hộ gia đình người Mỹ bản địa.


 Ở California - với dân số không phải là công dân lớn nhất trong cả nước với gần 11 triệu hoặc gần 30% tổng dân số của bang - hơn bảy phần mười, hay 72 phần trăm, các hộ gia đình do những người không phải là công dân đứng đầu có ít nhất một hình thức phúc lợi xã hội. So sánh với những phát hiện chỉ có khoảng bảy trong hai mươi, hoặc 35 phần trăm, các hộ gia đình sinh ra ở California được hưởng phúc lợi.


 Ngăn chặn người Mỹ bị buộc phải chi trả phúc lợi cho những người nhập cư hợp pháp mới đến rất phổ biến trong các cử tri Hoa Kỳ.  Một cuộc thăm dò của Báo cáo Rasmussen được thực hiện vào năm 2017 cho thấy hơn sáu trong số mười cử tri, tương đương 62%, cho biết họ sẽ ủng hộ một kế hoạch cấm người nhập cư hợp pháp nhận được phúc lợi trong ít nhất năm năm đầu tiên cư trú tại nước này.  Khoảng 67% cử tri lung lay và gần 60% người Mỹ da đen cho biết họ sẽ ủng hộ một kế hoạch như vậy.


 76 phần trăm cử tri Hoa Kỳ khác nói rằng những người sử dụng phúc lợi nên được ủy quyền chứng minh rằng họ không ở trong nước bất hợp pháp trước khi được phép nhận lợi ích


Sonia Ohlala

Theo Breitbart.


Trump Ending Welfare-Dependent Immigration, Saving Taxpayers Billions : https://www.breitbart.com/politics/2019/08/12/trump-administration-enacts-public-charge/

Kommentare


bottom of page