TT.TRUMP: “BIDEN NÓI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÀ ƯU TIÊN CAO NHẤT MÀ LẠI NGỦ GỤC ĐỂ CẢ THẾ GIỚI NHÌN THẤY”