◾️ TT.TRUMP CÓ CHUYẾN ĐI BẤT NGỜ ĐẾN THỦ ĐÔ VÀ ĐÃ HẠ CÁNH XUỐNG CĂN CỨ KHÔNG QUÂN DULLES.