top of page

1 comentario


Phương Đoan
Phương Đoan
19 feb 2023

Cả đám "tà" quyền 7Đ nên từ chức bất tài, tham quyền, cố vị, vô não, ... nhục quốc thể.

Me gusta
bottom of page