TT.TRUMP KÊU GỌI MỞ LẠI BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ HOẶC TUYÊN BỐ NGƯỜI CHIẾN THẮNG HỢP LỆ