TT.TRUMP-NẾU CHÚNG TA CÓ THỂ GỞI 40 TỶ ĐÔ CHO UKRAINE,CHÚNG TA CÓ THỂ BẢO VỆ AN TOÀN CON EM CHÚNG TA