TT.TRUMP THÀNH LẬP ỦY BAN HÀNH ĐỘNG CHÍNH TRỊ “LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI, LẦN NỮA”