top of page

TT.TRUMP “TRUNG CỘNG BIẾT TÔI SẼ LÀM GÌ, TRONG 4 NĂM HỌ KHÔNG XÂM CHIẾM ĐÀI LOAN”.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page