Vạch mặt đài CBS cắt ghép video fakenews/Nhà thương New York quá tải hay vắng như chùa bà đanh?

- Vạch mặt đài truyền hình CBS ghép video fakenews.


- Nhà thương New-York quá tải hay vắng như chùa bà đanh?


- Mỹ viện trợ 274 triệu đô cho các nước chống dịch chinese virus, gồm cả Việt Nam.


- FDA đã chính thức ủy quyền khẩn cấp sử dụng Kí Ninh chữa Cúm Vũ Hán.


- Chợ trời Brentwood bị dân mạng lên án tụ tập không tuân thủ giữ khoảng cách ly xã hội.


Recent Posts

See All