top of page

Vận mệnh Kim Jong Un : Còn ngáp hay ngủm củ 🧄 ?

♨ Các bạn nghỉ sao về vận mệnh của Kim Jong Un? Nếu Ủn đã ngủm củ 🧄 hay còn ngáp ngáp ngáp 🥱 thì chúng ta cũng cần phải thống nhất với nhau để Ủn còn được yên nghỉ nơi chín suối đúng không ạh?... 🤔


Àh ngộ hén... dạo này Bill Gates bỗng dưng tắt cái đài phát thanh liên quan đến vaccine không thấy lên đài TV truyền thông phát biểu quản cáo vaccine nữa... nhưng ngược lại vaccine chuyển hướng sang băng tầng của WHO.🙄🙄🙄 ... Có khi nào Bill Gates bị dân Mỹ vạch mặt rồi nên phải kiếm cái mặt khác lấp vô không? ... mà chọn ngay cái mặt hãm tài của ông Tedros thì cả đám chỉ có cạp đất mà ăn... 😆😆😆
Comments


bottom of page