VIỆT ZONE #1 : Không thể “xé nát” nước Mỹ khi có Tổng Thống Donald Trump.