VIỆT ZONE #5 | ĐẰNG SAU CHÍNH SÁCH CỨNG RẮN CỦA MỸ VỚI ĐCSTQ LÀ CÁC CỐ VẤN GỐC HOA.