VIỆT ZONE #7|Sept 08| 10 VIỆC LÀM CỦA TT.TRUMP THU PHỤC ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI DÂN MỸ