top of page

VIDEO Biden tại G7 “Tôi sẽ gặp rắc rối với nhân viên của tôi nếu trả lời câu hỏi”
Biden bị Thủ Tướng Anh Borris Johnson chỉnh sửa Biden khi nói chưa giới thiệu Tổng Thống Châu Phi
Biden gặp nữ hoàng Anh Elizabeth ll bước lên cầu thang không nổi
Recent Posts

See All
bottom of page